Build it - a red dragon. card kit/book - The Vale of Rheidol Railway
The Vale of Rheidol Railway

Build it - a red dragon. card kit/book

Regular price £13.00 £0.00
Tax included.
Construct a fire-breathing model dragon to live in your own home! At 55 centimetres long and with a wingspan of 60 centimetres, your dragon will definitely impress (or terrify) your friends. The beast is easy to construct without using glue or scissors, dragon pieces and directions are in the activity pack, with a book that comprises snippets of information about the creature. Ewch ati i greu model o ddraig ffyrnig yn mesur 55 centimedr o hyd, gyda rhychwant adenydd o 60 centimedr. Bydd y ddraig yn sicir o greu argraff (neu frawychu) ar eich ffrindiau! Mae'r model yn hawdd i'w greu heb ddefnyddio glud na siswrn, ac mae'r darnau a'r cyfarwyddiadau yn y pecyn, sydd hefyd yn cynnwys cyfrol o bytiau o wybodaeth am y creadur.

More from this collection