Railways of Wales Circa 1900
The Vale of Rheidol Railway

Railways of Wales Circa 1900

Regular price £20.00 £0.00
Tax included.
Engineman's Grease Top Hat - Size 58cm (7 1/4 in.)


Click image to enlarge

Description

A highly interesting illustrated account of Welsh railways at the beginning of the twentieth century mainly by two renowned experts in the field, assessing the influence of the railways on social and economic aspects of local communities, making some comparisons with recent times. Over 400 illustrations, over 100 of these in colour and 8 maps.

Hanes hynod ddiddorol rheilffyrdd Cymru ar ddechrau'r ugeinfed ganrif yn bennaf gan ddau arbenigwr cydnabyddedig yn y maes, gan ddadansoddi beth oedd dylanwad y rheilffyrdd ar agweddau ar fywyd cymdeithasol ac aconomaidd cymunedau lleol, gan ddwyn rhai cymhariaethau â'r cyfnod modern. Dros 400 o luniau, dros 100 ohonynt mewn lliw ac 8 map.
Images sell!
Get Supersized Images & Free Image Hosting
Create your brand with Auctiva's
Customizable Templates.


Attention Sellers - Get Templates
Image Hosting, Scheduling at Auctiva.com.


More from this collection