Walking Glyndwr's Way - A National Trail Through Mid-Wales
The Vale of Rheidol Railway

Walking Glyndwr's Way - A National Trail Through Mid-Wales

Regular price £12.95 £0.00
Tax included.
Walking Glyndwr's Way - A National Trail Through Mid-Wales

Walking Glyndwr's Way - A National Trail Through Mid-Wales

Click image to enlarge

Description

Glyndŵr's Way is a National Trail running through mid-Wales. The 135mile route takes 9 days to walk, and 2 days (29 miles) to complete the loop down Offa's Dyke Path to create a circular trail. It loops west from Knighton via Machynlleth to Welshpool, covering quiet hills, forests and rolling countryside. Replaces 9781852847326.

Llwybr Cenedlaethol sy'n rhedeg drwy ganolbarth Cymru yw Llwybr Glyndŵr. Cymer y daith 135 milltir o hyd 9 diwrnod i'w cherdded, a 2 ddiwrnod i gwblhau'r ddolen ar hyd Clawdd Offa i greu taith gylchynol. Mae'n dolennu i'r gorllewin o Drefyclo drwy Fachynlleth i'r Trallwng, gyda golygfeydd o fryndiroedd, coedwigoedd a gwastadeddau braf. Olynydd i 9781852847326.

 

Images sell!
Get Supersized Images & Free Image Hosting
Create your brand with Auctiva's
Customizable Templates.


Attention Sellers - Get Templates
Image Hosting, Scheduling at Auctiva.com.

More from this collection